Print
Feb 18
 • Varsity
 • game

Patrick Henry

 • 0-0

0-0

0
0
Feb 20
 • Varsity
 • game

@ Valhalla

Thursday 3:30 PM

Feb 24
 • Varsity
 • game

University City

Monday 3:30 PM

Feb 25
 • Varsity
 • game

El Capitan

Tuesday 3:30 PM

Feb 27
 • Varsity
 • game

@ Monte Vista

Thursday 3:30 PM

Feb 29
 • Varsity
 • tournament

@ Tournament

Saturday TBD

Mar 03
 • Varsity
 • game

@ Crawford

Tuesday 3:30 PM

Mar 05
 • Varsity
 • game

Grossmont

Thursday 3:30 PM

Mar 10
 • Varsity
 • game

Steele Canyon

Tuesday 4:00 PM

Mar 12
 • Varsity
 • game

@ Santana

Thursday 4:00 PM

Mar 17
 • Varsity
 • game

El Cajon Valley

Tuesday 4:00 PM

Mar 24
 • Varsity
 • game

@ Grossmont

Tuesday 4:00 PM

Mar 26
 • Varsity
 • game

@ Steele Canyon

Thursday 4:00 PM

Apr 01

Wednesday 3:15 PM

Apr 02
 • Varsity
 • game

Olympian

Thursday 3:30 PM

Apr 07
 • Varsity
 • game

@ Madison

Tuesday 3:30 PM

Apr 08
 • Varsity
 • game

@ Bonita Vista

Wednesday 3:30 PM

Apr 14
 • Varsity
 • game

Santana

Tuesday 4:00 PM

Apr 16
 • Varsity
 • game

@ El Cajon Valley

Thursday 4:00 PM